Observatörsuppdrag på Stigens förskola

Observatörer öppnar för nya tankar

Kollegial utvärdering, från vänster: Anette Augustsson, Marianne Andersson, Pia Gitse, Kristina Neander, Camilla Nordfeldt och Ingrid Stengler Ängås.

Det är tisdag morgon, oktobermörkt och snålblåsten viner. På marken drivor av regnvåta guldgula rönnlöv. Det känns gott att kliva in på förskolan i Stigen.

Runt två bord sitter nio barn tillsammans med sina ”fröknar” och tre ”lärande-besökare”. Deras uppdrag är kollegial utvärdering.

På Stigens förskola pågår morgonsamling. Det är glesare än vanligt kring borden då hälften av barnen är sjuka och hemma.

– Hur många barn är vi i dag? frågar Anette Augustsson och får efter en liten stunds funderande och räknande det rätta svaret från barnen, nio.

Räknestunden fortsätter med frågor om antalet flickor och pojkar. Barnens svar dröjer något för hur ska de räkna alla ”fröknarna” som är med. För tillsammans med arbetslagets tre, Anette Augustsson, Marianne Andersson och Kristina Neander, sitter där också tre så kallade observatörer, som är där några dagar på lärandebesök för att föra pedagogiska samtal med sina kollegor om verksamheten.

De är Pia Gitse, förskolelärare i Orust kommun och Camilla Nordfeldt, grundskolelärare i Brastad, Lysekils kommun, som båda är ute på sitt första uppdrag som observatörer. Med är också Ingrid Stengler Ängås, Orust kommun, erfaren lärandebesökare.

Kollegial utvärdering innebär att pedagoger från en kommun besöker kollegor i en grannkommun för att spegla, uppmuntra och utmana dem i deras utvecklingsarbete i skolan och förskolan. Deltagarna kallas observatörer, ibland även lärandebesökare, och mottagarna kallas hjälpsökande.  För Dals-Ed, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Färgelanda, Lysekil, Munkedal och Orust kommuner är det ett fortlöpande utvecklingsarbete och ingår i Efs-projektet Lärande i Arbetslivet, LiA.

Anette Augustsson leder 3-årsgruppen.

Anette Augustsson tog initiativet och ansökte om lärandebesök till sin förskola. Hon har arbetat i 16 år inom förskolevärlden och har länge funderat över barns språkutveckling och känt behov av nya idéer och ny kunskap för att kunna stimulera språket hos förskolebarnen, och då särskilt bland pojkar.

– Pojkars något sämre språkutveckling fortsätter ofta under hela skoltiden och många av dem går ut 9:an utan godkänt i svenska. Jag vill stödja och uppmuntra dem och därför ansökte jag om att få hit observatörer, säger hon.

Räknestunden följs av samtal med barnen om vilken dag, månad, år och årstid det är. Det senare är bra att veta då papper, målarfärg och penslar plockas fram. Innan några av barnen ivrigt sätter igång att måla talar Anette om vad färgerna hon valt heter och att de är typiska höstfärger.

Camilla Nordfeldt frågar efter en stund ett av barnen vad han målar och får snabbt svaret:

– Höst, det ser du väl!

Hon tycker det är modigt att vilja bli observerd, även om det sker på eget initiativ.

– För oss observatörer handlar det om att hitta balansen i det goda vi ser men också att komma med uppmuntrande tankar och tips kring arbetet, säger Camilla Nordfeldt och fortsätter:

– Det är viktigt att få hjälp att observera sig själv, då utvecklas man och nöjer sig inte med hur det alltid har varit. Det är viktigt för ens egen utveckling – och för barnen handlar det om vad de lär sig. Barn lär det de kan just för sin ålder. Leksituationer är utvecklande lärande, men man ska ta tillvara på varje situation och prata med dem om vad som händer.

Observatörskollegan Pia Gitse, med 35-år inom förskolan på Orust, förklarar:

– Vi förbereder barnen för livet, inte bara för skolan. Därför peppar vi arbetslaget att prata med barnen och lyssna på dem under hela dagen, till exempel vid påklädningen. Då pratar man om vad man gör med dragkedjor, med vantar, strumpor och stövlar och i vilken ordning man tar på sig plaggen.

– Man måste ha en professionell inställning alltifrån att man kliver innanför dörren på morgonen till dagens slut. Språkutveckling sker i alla dagens moment och det gäller för personalen att lyssna, ta till sig det barnen säger och försöka få till bra samtal, säger hon.

Kristina Neander och Pia Gitse har samling med 5-årsgruppen.

Kollegial utvärdering på förskolan i Stigen pågick i sammanlagt tio dagar. Det började med att observatörerna tillsammans med arbetslaget och skolchefen planerade vad uppdraget skulle innehålla. Under perioden genomfördes individuella intervjuer med var och en i arbetslaget och det gavs personlig feedback efter varje observationstillfälle. Uppdraget avslutades med ett återkopplingsmöte då observatörerna överlämnade sin utvärdering med tankar och förslag på hur arbetslaget i Stigen kan fortsätta att utveckla sitt pedagogiska arbete med barnen.

Lena Bengtsson
LiA-projektet, ett Efs-projekt
Ljungskile folkhögskola

Så var det att bli observerad

Anette Augustsson, barnskötare, tog initiativet till observatörsdagarna på förskolan i Stigen:

– Jag är nöjd, och har positiva upplevelser från observatörsdagarna. Vi fick olika tips på vad vi kan förändra i arbetet, till exempel för att skapa lugn och ro. En sådan sak är att alla inte ska vara i hallen samtidigt vid påklädningen, utan att vi klär på tre fyra barn och slussar ut dem, och sedan fortsätter med några barn i taget.

– Det var stimulerande att diskutera och reflektera tillsammans i arbetslaget om vad som är bra, vad vi kan utveckla och förändra. Det är bra med nya tankar och jag hoppas att detta sprider sig till fler förskolor i kommunen.

Marianne Andersson, barnskötare:

– Det kändes pinsamt i början. Usch, ska de kolla mig, jag kanske inte är så bra. Så gick mina tankar först, men det gick över att allt känns bra.

– Observatörsdagarna har jag stärkt mitt självförtroende, detta har verkligen stärkt mig. Jag har fått positiv respons på grejer jag bara gör och det är väldigt stärkande att ens arbete uppmärksammas. Jag har blivit mer mottaglig för tips om hur man kan fortsätta att utvecklas.

Kristina Neander, förskolelärare:

– Från början var jag inte riktigt med på tåget för jag trodde inte att hela arbetslaget skulle delta, men så var det ju och det var inte alls fel. Det är nyttigt få in folk utifrån, man blir hemmablind och detta har varit en chans att få nya tankar.

Lena Bengtsson
LiA-projektet, ett Esf-projekt
Ljungskile folkhögskola