Startdagarna i Grebbestad maj 2012

Utbildningsdagar för observatörer inom KU8

Pedagoger stödjer och observerar varandra

Samtala. Lyssna. Observera. Det är kärnan i kollegial utvärdering – en utbildning som 26 pedagoger hoppas ska leda till förbättringar i skolan.

Lärande i arbetslivet, LiA, genomför med stöd av Europeiska socialfonden en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete för pedagoger inom förskolan, grundskolan och särskolan i de västsvenska kommunerna Dals-Ed, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Färgelanda, Lysekil, Munkedal och Orust.

Utbildningen startade i slutet av maj då 26 pedagoger träffades på Grebbestads folkhögskola. Kollegial utvärdering innebär att pedagoger från en kommun besöker kollegor i en grannkommun för att spegla, uppmuntra och utmana dem i deras utvecklingsarbete. Det sker genom att deltagarna genomför ”lärande besök. ”

Under utbildningsdagen med Jan Jonsson tog deltagarna olika roller; observatören, hjälparen och hjälpsökaren. Observatören iakttar på ett positivt och framåtsyftande sätt ett samtal mellan två pedagoger, hjälpare och hjälpsökaren, den senare har problem i verksamheten. Hjälparen lyssnar aktivt och ställer frågor så att den hjälpsökande kollegan själv kan komma fram till en lösning på sitt problem.

Under startdagarna i Grebbestad, 30 maj och 1 juni i år, föreläste dessutom Lars-Åke Kernell om grupprocesser, det goda samtalet, konsten att lyssna samt om att urskilja och samtala om pedagogisk verksamhet. Målet är att öka kvalitén på  såväl lokal nivå som i de åtta kommunernas sammantagna skolverksamheter.

Text: Lena Bengtsson

30 maj-1 juni 2012