Kollegial utvärdering – syfte och mål

Kollegial utvärdering

Med syftet att stärka och utveckla det pedagogiska arbetet inom förskolan, grundskolan och grundsärskolan har det i höst, veckorna 40-43, skett så kallade lärandebesök, i nästan alla V8-kommuner, det vill säga i Dals-Ed, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Färgelanda, Lysekil, Munkedal och Orust kommuner.

Målet med kollegial utvärdering är att ett lärandebesök per termin och kommun genomförs av en grupp observatörer, lärarbesökare, som besöker pedagogkollegor i en annan kommun. Observatörerna sätts samman i grupper om 3-4 pedagoger, med ny sammansättning för varje uppdrag. Strävan är att ha så bred kompetens i gruppen som möjligt, men vid varje tillfälle finns en person med från den skolform som ska besökas.

I nuläget finns cirka 80 utbildade observatörer i de åtta västsvenska kommunerna och varje observatör ska göra ett uppdrag per läsår. Ett uppdrag tar cirka tio dagar med för- och efterarbete.  Observatörerna är pedagoger och rektorer som har detta uppdrag i sin tjänst. Respektive utbildningsförvaltning avsätter pengar till det systematiska kvalitetsarbetet i skolan i sin budget.

Annika Torstensson
Samordnare i KU8 och delprojektledare i LiA, ett Efs-projekt

Det lärande samtalet

Fotografi och text: Lena Bengtsson
30 maj – 1 juni


Lärande samtalet. 26 pedagoger deltar i utbildningen kollegial utvärdering. Samtalsledare Jan Jonsson föreläste om det goda samtalet och konsten att lyssna. Utbildningen genomförs av LiA, Lärandet i Arbetslivet, som stöds av Europeiska socialfonden.


Kreativa idéer. Målet med kollegial utvärdering är skolutveckling såväl i den lokala enheten som i de åtta deltagande kommunerna.

Samtalsgrupp. Pegagogerna, frÂn vänster, Camilla Nordfeldt, Lysekil, Hanna Brusk, Strömstad, Anna Sjöberg, Sotenäs,  Helén Blomberg, Munkedal samt Marie-Louise Larsson, Färgelanda kommun.