LiA-seminarium 4 dec

LIA-seminarium

Hur tillvaratar du dina medarbetares fulla kompetens?
- En workshop i Kreativ Mångfald, Delaktighet och Innovation
4 december 2012
Ljungskile Folkhögskola kl. 9.30 – 12.30
Kaffe från 9.00- vi avslutar med lunch 12.30
Vi tar avstamp från de 7 diskrimineringslagarna för att genom upplevelse-baserade övningar i grupp och individuellt få kontakt med HUR du som chef kan främja Kreativiteten hos dina medarbetare.
Kursledare: Maria Mebius-Schröber, TILLT
Vad är TILLT:
TILLT tillhandahåller konstnärsdriven personal- och organisationsutveckling för företag och organisationer i Skandinavien och övriga Europa. Med målet att kunderna skall få nya perspektiv på sina verksamheter samt stimuleras mot högre kreativitet och innovativ kapacitet på plats.
Läs mer på www.tillt.se
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland. Tel 0522-65 33 33
eller vgregion@sv.se
Senast: torsdagen den 29 november
Vi bjuder på lunch efter seminariet.
Var vänlig att uppge om du vill äta lunch. Uppge också ev specialkost

121204 LIA-seminarium TILLT