Inbjudan till seminarium 30 maj

LiA-projektet och Högskolan Väst inbjuder till seminarium:

Lärande i arbetslivet genom reflekterande ledarskap

PusselTid: 30 maj 2013, kl. 09.00-16.00

Plats: Ljungskile folkhögskola

Inom ramen för LiA-projektet – Lärande i arbetslivet – inbjuder Forum för arbetsintegrerat lärande och pedagogisk utveckling vid Högskolan Väst till ett seminarium med fokus på ledarskap och lärande.

Seminariet kommer att ge möjlighet till att ta del av de varierande aktiviteter och lärdomar som utvecklats i de flesta kommunala förvaltningar inom Fyrbodal, under 2012–2013, med stöd av LiA-
projektet. Erfarenheter kommer att presenteras genom workshops, utställningar, föreläsningar och olika informationsmaterial.

Medverkar gör också forskare från Högskolan Väst som följt projektet under hela tiden. Tony Ghaye, grundare av Reflective Learning International, England, och Karin Rönnerman, Göteborgs universitet,
kommer att delta och inspirera oss i hur man kan använda aktionsforskning i den egna verksamheten för förändring och utveckling. Vidare kommer Hans-Åke Scherp, Karlstads universitet, att guida oss igenom
det reflekterande ledarskapet.

Anmälan till  robert.skaresund@hv.se senast den 15 april. Meddela även eventuella allergier och/eller önskemål om särskild kost.

Information och bakgrundsmaterial utsändes efter anmälan. Seminariet är
kostnadsfritt

Varmt välkommen till en förhoppningsvis mycket inspirerande och meningsfull dag i kollegial anda!

Kristina Johansson kristina.johansson@hv.se
Jan-Erik Perneman jan-erik.perneman@hv.se
Robert Skaresund robert.skaresund@hv.se
Torun Elgebäck torun.elgeback.lju@folkbildning.net

Preliminärt program 30 maj

Välkommen och inledning

LiA-projektet – reflekterat hållbart ledarskap. Introduktion av följeforskare vid Högskolan Väst

Presentation av kommunernas arbete inom LiA-projektet

Participatory and appreciative action and reflection – professor Tony Ghaye,
Reflective Learning International, England

FIKA

Interaktiva sessioner

Reflekterat ledarskap – tf. professor Hans-Åke Scherp, Karlstads universitet

LUNCH

Aktionsforskning som verksamhetsutveckling – professor Karin Rönnerman,
Göteborgs universitet

Interaktiva sessioner

FIKA

The  need for reflection in learning – professor Tony Ghaye

Hur går vi vidare nu?

För utskrift: LiA seminarium