Inbjudan Christian Eidevald 16 maj

LiA bjuder in pedagoger från förskola, fritidshem och grundskola till en dag om jämställdhet den 16 maj.

”En sockerbagare HEN bor i staden  …” Jämställdhet i skola och förskola, vad är det – och för vem?

 

Christian Eidevald, lektor vid Stockholms universitet och Högskolan i Jönköping, föreläser under dagen.

De flesta pedagoger i skolor och förskolor säger att de är för jämställdhet och menar att de ”redan arbetar jämställt”. Insikten att de flesta av oss har djupt rotade (omedvetna) förställningar om hur flickor och pojkar ska vara kan vara svår att ta till sig, för inte har väl mitt bemötande av barnen så stor del i de skillnader vi kan se mellan olika barn och elever?
Skillnader mellan flickor och pojkar ges framförallt två olika förklaringar. Antingen att de olikheter vi kan se mellan grupperna beror på olikheter hos barnen, eller att olikheter beror på att flickor och pojkar blivit bemötta på olika sätt. Beroende på vad vi tror är sant får ordet jämställdhet olika betydelser: Om vi tänker att det finns olikheter mellan flickor och pojkar, då bör vi ju även bemöta dem på olika sätt. Om vi i stället tänker att det inte finns några givna skillnader, då bör vi ju bemöta dem lika. … Eller, kanske frågor i jämställdhetsarbeten är ställda på fel sätt?
Vad betyder det att arbeta jämställt? Vad är ett genuspedagogiskt arbetssätt? Vad får olika arbetssätt för konsekvenser? Detta är frågor som Christian kommer att ta upp. Dels utifrån sitt arbete som förskollärare och lärarutbildare, dels utifrån sin forskning där han bland annat videofilmat vuxnas bemötanden av flickor och pojkar i en mängd olika situationer i förskolor, bemötanden som sker på liknande sätt i skolan … och senare i livet som vuxna.

Tider för dagen är 9.00 – 16.00

Anmäl dig snarast till annikatorstensson1@gmail.com. Lokal kommer att meddelas senare.

För utskrift: Inbjudan 16 maj