Tankekorten

Tankekorten har i Dals Ed och Vänersborgs kommuner använts som verktyg i arbetet med att starta samtal, underlätta reflektion, skapa gemensam värdegrund mm, mm. Korten är framtagna i anslutning till genomförda workshops och så här de ut! Hur skulle dina/era tankekort vara utformade?
Du kan också köpa färdiga kort, 27 olika tankeväckande, utmanande och utvecklande kort kostar 350 kronor inklusive frakt och moms.
Kontakta torun.elgeback@gmail.com för att beställa korten.