Upphandlingar

Vid frågor gällande upphandling är Åke Arvidsson kontaktperson för LiA-projektet.

Telefon: 0736-44 65 26   ake.arvidsson.lju@folkbildning.net

 

Bakgrundsdokument

Upphandlingsunderlag LiA ramavtal 2feb12

Generellt för alla upphandlingar gäller att följande dokument räknas som en del av upphandlingsunderlaget:

Avstämningsrapport till ESF

LiA_Avstamningsrapport_ESF

Aktivitetsplan för genomförandet

LiA_Aktivitetsplan_2012-2013

Ansökan till ESF från mars 2011 med bakgrundsmaterial, i stora delar ersatt av avstämningsrapporten.

LiA_Ansokan_ESF