LiA-mässighet i 9 teser

… en lärande arbetsorganisation:

  •  formulerar arbetsplatsens och individers lärbehov i det nya arbetslivet.
  • synliggör den dolda kompetensen hos varje medarbetare och grupp.
  • tar sin utgångspunkt för lärandet i verksamhetens medarbetare och ser vars och ens olikheter som berikande förutsättningar för kunskapandet.
  • förverkligar lärande genom dialog, reflektion och kunskapstillskott utifrån.
  • skapar förutsättningar för att varje medarbetare skall vara medskapande och delaktig i tolkningen av verksamhetens mål och känna ansvar för sin roll i genomförandet.
  • arbetar medvetet för att arbetsplatslärande skall leda till en förbättrad hälsa för alla.
  • arbetar för att integrera mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.
  • arbetar processorienterat med det som uppstår i arbetets vardag och är bärare av ett kontinuerligt förbättringsarbete.
  • bygger på aktivt samarbete mellan kolleger, ledning och brukare.

Läs mer här.